Villkor för bokningar & slutkunder

På Boka365 vill vi att du som slutkund och privatperson ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och att sker på ett säkert sätt. Enligt den europeiska dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR) har du som slutkund rätt att få veta hur dina personuppgifter lagras och används.

Dessa villkor gäller för dig som är privatperson och är slutkund till någon av våra kunder och för dig som bokar tider via Boka365. När du bokar tid via Boka365 sker det på en bokningssida som ägs av en kund till oss. GDPR-lagen gäller inte för dig som är företagare eller organisation/förening.

Boka365 ansvarar för säker lagring av personuppgifter, medan vår kund ansvarar för hur personuppgifterna behandlas och att det sker i enlighet med GDPR.

Hur lagras mina personuppgifter?

Eftersom Boka365 är en tjänsteleverantör på nätet för bokningssystem till privatpersoner och företag är det vi som ansvarar för lagringen av personuppgifter och att de skyddas på ett säkert sätt.

All kommunikation sker säkert och tillförlitligt med HTTPS och stark kryptering enligt branchstandard. Det innebär att datatrafiken från din dator eller mobila enhet till någon av Boka365 ägda tjänster och domäner är skyddad (krypterad) från obehöriga. Om du vill veta mer om säkerheten kan du läsa mer om detta i våra allmänna villkor.

All information sparas säkert i en databas skyddad av säker infrastruktur och brandväggar. Databasbackuper lagras krypterade i 7 dagar.

Vid genomförd bokning sparar vi dina angivna personuppgifter i ett bokningsregister i vår databas och tillhandahåller bokningarna till rätt konto hos oss via e-post och en kontrollpanel där kontoanvändarna får åtkomst till alla uppgifterna i bokningen.

Våra kunder kan stänga av e-postutskick av bokningsbekräftelser till sin angivna e-postadress och då lagras endast bokningar i vår databas som kunden sedan kan komma åt via sin kontrollpanel.

Observera att det endast är vår kund som administrerar tiden du bokat som får ta del av uppgifterna. Vår support kan behöva ta del av uppgifterna om vi behöver felsöka eller hjälpa våra kunder.

Hur används mina personuppgifter

Boka365 tillhandahåller uppgifterna till rätt konto hos oss som är ägare till bokningssidan där du har bokat tid.

Det är upp till vår kund hur de behandlar dina personuppgifter och vi kan tyvärr inte svara på hur de behandlar dina uppgifter. Om du vill veta hur dina personuppgifter behandlas måste du ta kontakt med den som är ansvarig för bokningarna eller ta kontakt med deras support/kundtjänst som får hjälpa dig ytterligare.