Vår integritetspolicy

På Boka365 vill vi att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och att sker på ett säkert sätt. Nedan beskrivs hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Enligt den europeiska dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR) har du som kund rätt att få veta hur dina personuppgifter används.

GDPR skyddar enbart den personliga integriteten för privatpersoner. Företag och organisationer/föreningar berörs inte av skyddet.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Det är vi Boka365, org.nr. 870830-6215, som är personuppgiftsansvarig gällande behandlingen av dina personuppgifter. Vårt ansvar är att se till att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt.

Varför behandlar Boka365 uppgifter om dig?

 • För att ge god service gentemot våra kunder
 • För att kunna ta betalt på ett korrekt och säkert sätt
 • För att bokföra beställningar enligt bokföringslagen
 • För att administrera och hantera dina frågor till vår support

Hur vi hanterar personuppgifter enligt dataskyddslagen GDPR

 • Vid skapade av konto hos oss sparar vi en e-postadress och ett lösenord för att identifiera kontoägaren.
 • Vid köp samlar vi in namn på kontaktperson och eventuellt företagsnamn vid företagsköp.
 • Vid köp samlar vi även in personnummer/organisationsnummer och adressuppgifter för att kunna ta betalt på ett säkert sätt och bekräfta svenskt medborgarskap. Vi kan inte sälja våra tjänster till utländska personer och företag idagsläget.
 • Alla kontouppgifter och adressuppgifter och personuppgifter raderas när kontot raderas.
 • Efter att ett konto har raderats ligger det kvar i våra databasbackuper i 7 dagar. Sedan är uppgifterna raderade för evigt.
 • Du har rätten att bli bortglömd. Du har rätt att kontakta oss för att radera hela ditt konto och alla tillhörande kunder och bokningar i ditt bokningssystem.
 • Du har rätt att hämta ut och få reda på vilka personuppgifter vi har sparat om dig.

Undantagsfall vid radering

Enligt bokföringslagen måste vi spara kvitton och verifikationer med personuppgifter i minst 7 år. När tiden har löpt ut har du rätt att kräva att dina uppgifter blir anonymiserade så vi inte kan identifera dig som person. Observera att detta inte gäller för företag och organisationer.

Utlämnande av uppgifter

Du har rätt att hämta ut och få reda på vilka personuppgifter vi har sparat om dig. För att du ska ha rätt att hämta ut dessa uppgifter måste du identifiera dig genom att vara inloggad på ditt konto där personuppgifterna finns lagrade.

Vi lämnar inte ut några personuppgifter till tredjepart utan ditt medgivande.

Har du frågor gällande hur vi behandlar dina personuppgifter?

Kontakta vår support om du har frågor