Kalender

En kalender måste alla bokningssystem ha och så även vårt. Organisera ert schema med eller utan öppettider och schemalägg ert utbud så era kunder kan boka på nätet.

En kalender kan vara allt från en person, till en uthyrningsbar hall, olika kurser, en huvudkategori för bokningsbara tjänster, en viss typ av behandling med mera. Kalendern kan antingen vara offentlig och öppen för alla eller privat eller dold så endast de med rätt länk kan komma in.

De två vanligaste sätten att använda en kalender

Det vanligaste är att ni schemalägger fasta datum och tider i kalendern och tilldelar en bokningsbar tjänst. Till exempel kan du som instruktör eller lärare schemalägga dina kurser varje onsdag kl 18-20 mellan juni och oktober, eller kanske en extrainsatt kurs på en lördag kl 14-16.

Det andra sättet är att låta kunderna boka tider fritt enligt era öppettider och vissa regler. Det kan till exempel vara bokning av en gemensam lokal som ett kontorskollektiv, coworkingutrymmen, idrottshallar, konferenslokaler, gym, behandlingar med mera. Med detta alternativ blir det alltså möjligt för kunderna att själva välja tider i kalendern.

Som administratör kommer du åt kalendern när du loggar in på kontot. Där kan du se ditt schema och kan enkelt komma åt alla bokningar.

Återkommande tider

Kalendern stöd för en viktig funktion för att upprepa tider och göra dem återkommande efter ett visst intervall.

Exempelvis kan du välja att schemalägga en utbildning varje torsdag-fredag kl 08:00 till 16:00 ett helt år framöver. Då schemalägger du en bokningsbar tjänst i kalendern på en torsdag till fredag och väljer sedan att den ska återkomma veckovis ända tills 31 december. Tiden går då att boka varje vecka ändra fram till nyår.

Samma funktion kan administratörer använda om ni vill boka upp flera tider i kalendern samtidigt. Om ni exempelvis äger en lokal som kan bokas av alla kan det vara bra att själva boka upp de tiderna ni vill köra era utbildningar. Om ni kör utbildningar varje söndag kl 12-14 schemalägger ni helt enkelt er utbildning den första söndagen kursen ska gå och väljer att upprepa den veckovis.

Med återkommande och upprepade tider kan ni alltså spara enormt mycket tid och låta bokningssystemet göra jobbet.