Flexibla priser / Flexibel prissättning

Prissättningen på bokningsbara tjänster i bokningssystemet Boka365 är mycket flexibel och det är en av de viktigaste funktionerna våra kunder söker efter när de väljer oss.

Som standard anges ett fast pris per person på en tjänst och det går att sätta olika priser för privatpersoner och företag, vilka vi kallar prisgrupper. Om fast pris inte passar er verksamhet går det självklart att ställa in mer anpassade priser med vår flexibla prissättning.

Här är några exempel på prissättningar vi kan erbjuda:

 • Fast eller flexibelt pris per bokad plats
 • Pris per tidsintervall
 • Pris per bokning
 • Pris per bokning och per lägst antal platser
 • Beräkna priser utifrån exakt bokad tid
 • Beräkna priser utifrån påbörjat tidsintervall
 • Tillåt olika priser utifrån hur lång tid som bokas
 • Datumbaserade priser / Prisperioder
 • Tidsbaserade priser
 • Veckodagsbaserade priser
 • Pris för privatpersoner eller företag eller både och (Prisgrupper)

Saknar du en viss typ av prissättning? Kontakta supporten direkt och berätta om ditt önskemål. Vi tar gärna emot feedback och den väger definitivt tyngre och blir prioriterad om du redan är kund eller blir kund hos oss. Vad väntar du på? Så kom och bli kund direkt och börja dra in pengar på bokningar online.

Exempel på prissättning

Här följer några exempel på olika typer av prissättning som går att ställa in i vårt bokningssystem:

Exempel 1 - Priser per tidsintervall

200kr/45min alla dagar och tider i veckan

Exempel 2 - Prisgrupper

200kr/dag för privatpersoner
300kr/dag för företag

Exempel 3 - Olika priser på dygnet

200kr/tim från 23:00 till 05:00 (natt)
300kr/tim från 20:00 till 23:00 (kväll)
500kr/tim övriga tider (dag)

Exempel 4 - Olika priser beroende på längd

800kr/dag
400kr/dag vid bokning 3 dagar och längre
250kr/dag vid bokning 7 dagar och längre

Exempel 5 - Prisperioder

500kr/tim från 1 juni till 31 aug (sommar)
300kr/tim övriga dagar

Exempel 6 - Pris för olika antal personer

100kr/tim för 1 person
80kr/tim för 2+ personer

Förklaringar till de olika prisalternativen

Fast eller flexibelt pris per bokad plats

Ange ett fast pris per person som är samma oavsett hur lång tid som bokas.

Pris per tidsintervall

Ange ett pris per givet tidsintervall, exempelvis 100kr per 45 minuter. Om 90 minuter bokas blir priset 200kr.

Pris per bokning

Antal platser som bokas styr inte priset utan priset beräknas utifrån totalt 1 person på bokningen även om bokningen innehåller 3 personer.

Pris per bokning och per lägst antal platser

Priset gäller för en bokning och kan sättas olika beroende på hur många platser som bokas. Exempelvis kan du sätta 100kr/tim för alla bokningar från 1-3 personer. Om antalet personer blir 4 eller fler kan priset justeras till 80kr/tim och i och med detta ge grupprabatt.

Beräkna priser utifrån exakt bokad tid

Priset beräknas exakt utifrån den bokade tiden. Exempelvis om du har angett ett pris 100kr/45min och någon bokar 60 minuter blir totala priset ca 133 kr med följande uträkning: 100 kr (45 min) + 33 kr (15 min)

Beräkna priser utifrån påbörjat tidsintervall

Priset sätts per angivet tidsintervall. Exempelvis om du har angett ett pris 100kr/45min och någon bokar 60 minuter blir totala priset 200 kr med följande uträkning: 100 kr x 2. Den bokade tiden överstiger 45 min med 15 min och därför påbörjas ett nytt tidsintervall. Bokningen får då priset för 2 st 45 minuters intervaller.

Exempel
Pris 100kr/tim. Bokad tid 1 tim 20 min. Totalt pris blir 200 kr.
Pris 200kr/45min. Bokad tid 80 min. Totalt pris blir 400 kr.
Pris 300kr/tim. Bokad tid: 2 tim. Totalt pris blir 600 kr.

Tillåt olika priser utifrån hur lång tid som bokas

Längden på den bokade tiden styr hur priset ska sättas. Exempelvis om du bokar upp till 4 timmar blir priset 100kr/tim. Däremot om du bokar 4 timmar eller längre blir priset 50kr/tim. Här kan du ge kunderna rabatt om de bokar längre för att locka till fler bokningar.

Datumbaserade priser / Prisperioder

Din prissättning kan sättas utifrån prisperioder. Exempelvis olika priser på vår, sommar, höst och vinter eller under utvalda storhelger.

Tidsbaserade priser

Sätt olika priser på dygnet. Exempelvis 100kr/tim på kvällar och nätter från kl 20:00 till kl 07:00 och 300kr/tim övrigt tid på dygnet. Då kan du sätta ett dyrare pris på dagen när fler bokar och ett lägre på kvällen när konkurrensen om de lediga tiderna inte är lika tuff.

Veckodagsbaserade priser

Sätt olika priser som styrs beroende på vilken veckodag som bokas. Detta ger dig möjlighet att ha olika priser på helgen lördag-söndag jämfört med veckodagarna måndag-fredag.

Pris för privatpersoner eller företag eller både och (Prisgrupper)

Alla priser kan sättas för utvalda prisgrupper. Våra prisgrupper är privatpersoner och företag. Alla priser sätts för samtliga prisgrupper som standard. Med prisgrupperna kan du välja att ange olika priser för privatpersoner och företag.