Flexibla öppettider

Bokningssystemet har stöd för öppettider. Varje enskild kalender kan ha egna öppettider. Öppettiderna bestämmer den tidigaste och senaste tiden som får bokas i en kalender för ett valt datum.

Öppettider kan läggas in på utvalda veckodagar och på enskilda datum eller sammanhängande datumperioder.

Exempel - Fri bokning mellan utvalda öppettider

Du har en kalender med bokningsbara tjänster som tillåter fri bokning inom öppettiderna 8-17 måndag till fredag, 10-16 på lördagar och stängt på söndagar.

Om en kund försöka hitta en ledig tid i kalendern på en torsdag kommer den tidigaste valbara tiden vara kl 08:00. Den sista valbara tiden på torsdagen beror på om tjänsten har en fast eller valfri längd som krav. Om den fasta längden på tjänsten är 60 minuter kommer den sista valbara tiden bli kl 16:00. Om valfri längd ställs in kommer sista valbara tiden bli kl 16:55 och får vara i max 5 minuter eftersom stängningen är kl 17:00.

Stänga längre perioder

För att stänga längre perioder använder ni funktionen Stänga längre perioder väl inne på en kalender. Med denna funktion kan ni stänga flera sammanhängande datum för bokning. Administratörer kan alltid överstyra en stängd period och boka internt.

En stängd period förhindrar bokningar helt och hållet. Det kan vara användbart om ni vill planera och schemalägga några månader framåt i lugn och ro eller stoppa bokningar akut.

Stänga bokningssidan helt och hållet

Om ni vill stänga ner hela bokningssidan gör ni det under Inställningar > Bokningssidan > Status.